OVER MEZELF

ANN MARTENS

KLINISCH ORTHOPEDAGOOG

Hallo! Ik ben Ann Martens, afgestudeerd als *erkend klinisch orthopedagoog aan de Katholieke Universiteit Leuven (Faculteit psychologische en pedagogische wetenschappen). 


Voor veel mensen is het tot op vandaag onduidelijk wat een klinisch orthopedagoog precies doet. Een klinisch orthopedagoog is sinds 2020 een erkend geestelijk gezondheidszorgberoep en houdt zich bezig met de brede ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren. Dit wil zeggen dat ik wetenschappelijk opgeleid ben in diagnostisch onderzoek alsook begeleidingen/therapie/advies met betrekking tot leren, sociaal-emotionele ontwikkeling, gedrag, ontwikkelingsstoornissen (Autisme, ADHD) en opvoeding.


Doorheen de jaren heb ik zowel bijkomende expertise als ervaring opgebouwd in verschillende domeinen. Na het afstuderen ben ik onmiddellijk aan de slag gegaan als orthopedagoog in een multidisciplinaire groepspraktijk. Daar deed ik veel ervaring op in het individueel en op maat onderzoeken en begeleiden van kinderen en jongeren alsook het adviseren van ouders. Naast Sterkerwijs, ben ik te werk gesteld als orthopedagoog in een kinderpsychiatrische praktijk waar ook de nodige inter- en supervisie plaatsvindt om mijn eigen kennis op punt te houden en ze voortdurend te optimaliseren. 


Ik ben een enorme voorstander van het levenslang leren. Om mijn kennis uit te breiden, volgde ik verschillende bijkomende opleidingen en studiedagen.


Specialisaties en gevolgde opleidingen:

- Master in de pedagogische wetenschappen: klinische orthopedagogiek

- Postgraduaat autisme UCLL

- Integratieve psychotherapie (1j. AIHP)

- 2Hands4Kids: rekenen

- Pedagogisch taaltrainer (Huis van het Kind)

- Losse studiedagen: werkhouding bij kleuters, aandacht- en werkhoudingsproblemen in de lagere school, leerstoornissen anders bekeken, remedial teaching en preteaching, RALFI-methode, cirkelrekenen, Als spelling een kwelling is, faalangst bij kinderen, traumaverwerking en echtscheiding, stressreleasemethodieken (Stresskids),...),...


Naast de gevolgde opleidingen, ben ik ook zelf lesgever van enkele workshops/lezingen voor Donche (Navormingscentrum Hogeschool Thomas More). Meer informatie hierover is te vinden bij het groepsaanbod.Wil je meer weten over mij? Aarzel niet om contact op te nemen.


* Lid van de Vlaamse Vereniging voor Orthopedagogen: VVO1810045

Erkenning als geestelijke gezondheidszorgberoep

Visumnummer: 288609