STUDIEBEGELEIDING

Studeren kan je leren

Leren studeren, studietechniektraining

Doorheen de schoolontwikkeling van kinderen en jongeren stoten ze regelmatig op moeilijkheden. Sommige kinderen weten deze zelf te overbruggen, maar er zijn er ook velen waarbij dit moeilijker lukt ook al doen ze hun best. Via studiebegeleiding bied ik zowel inhoudelijke begeleiding aan als vaardigheden die van belang zijn bij het studeren (leren plannen, organiseren, timemanagement, studiemotivatie, studiekeuzebegeleiding,...).

Informeer vrijblijvend voor meer informatie!


Jullie kunnen bij Sterkerwijs terecht met een grote verscheidenheid aan hulpvragen betreffende de leerontwikkeling van kinderen en jongeren. Sommige kinderen hebben wat extra tijd en extra uitleg nodig om de leerstof te begrijpen en eigen te maken. Ik onderzoek waar het probleem zit, welke leer- en ontwikkelingsdoelen al dan niet zijn behaald en ga dan gericht aan de slag via een individueel handelingsplan. Het doel is steeds om de kinderen zo snel mogelijk zelf op weg te helpen zodat ze weer verder kunnen in hun leerontwikkeling.


Zowel aan ouders als aan kinderen/jongeren kan er begeleiding worden geboden op volgende vlakken: 

  • Lagere school kinderen: preteaching, remediëring en huiswerkbegeleiding bij lezen, spellen, rekenen en studievaardigheden.
  • Secundair- en hoger onderwijs: omgaan met leerstoornissen, studietechniektraining, inhoudelijke studiebegeleiding in functie van de noden (Wiskunde, Latijn, Frans, Engels, Nederlands, Aardrijkskunde, Biologie, Geschiedenis, Fysica, Chemie, economie, Gedrag- en cultuurwetenschappen).
  • Ouders: uitleg van bepaalde methodes, leren begeleiden van kinderen bij huiswerk, leren controleren, proteaching.

 

Voor alle leeftijden wordt er steeds zoveel mogelijk gewerkt aansluitend bij de eigen boeken en de leermethode die op hun school wordt gehanteerd. Regelmatig overleg met leerkrachten of de school is dan ook steeds mogelijk en aangewezen.