OUDERCOACHING EN OPVOEDINGSONDERSTEUNING

"Bedankt voor je bemoedigende woorden!"

Bedankt voor al je steun, je luisterend oor en de hulp voor ons kind. Het heeft ons doen beseffen dat de perfecte ouder diegene is die hulp durft zoeken en met vallen en opstaan een kind kan grootbrengen.

Van een sterke moeder

"Je geeft me steeds weer nieuwe inzichten!"

Door te durven kijken naar onze eigen aanpak en deze aan te passen aan de noden van ons kind, is de rust in ons gezin teruggekeerd. Dank u wel!

Van een moedige vader

"Eindelijk tools die werken voor ons gezin!"

Bedankt voor je advies en tools op maat van ons kind. Haar gedragsproblemen zijn aanzienlijk verminderd. Huiswerk is ook zelden nog een probleem. Ik weet nu hoe ik het zelf kan aanpakken en uitleggen.

Van een ondernemende ouder

Het wordt vaak als een vanzelfsprekendheid gezien om een kind op te voeden. Toch bestaat hier geen handboek voor en hebben we er niet voor gestudeerd. We worden verwacht het gewoon te kunnen.

Maar wat als het niet vanzelf lukt? Wat als je kind een sterk karakter heeft? Wat als het specifieke noden heeft of een ontwikkelingsprobleem? De opvoeding loopt dan niet altijd vanzelfsprekend. Soms is het noodzakelijk om de opvoeding of de omgeving aan te passen zodat je kind optimaal kan ontwikkelen en dat jij als ouder opnieuw rust en evenwicht kan vinden.

 

Je kan bij mij als orthopedagoog terecht met alle opvoedingsvragen. We gaan samen op zoek naar een aanpak die voor jouw gezin past. Hierbij aansluitend krijg je uitleg en advies om de ontwikkeling van je kind beter te kunnen begrijpen. Het aantal sessies is afhankelijk van jouw nood en bepaal je zelf.

 

Enkele voorbeeldvragen uit mijn dagelijkse praktijkervaring:

 

* Mijn kind heeft faalangst, hoe ga ik hier het best mee om?

* Mijn kind heeft woede-buien, hoe kan ik hem/haar helpen?

* Mijn kind luistert niet, wat kan ik doen?

* Mijn kind heeft autisme, hoe moet ik hiermee omgaan?

* Mijn kind is onbeleefd en toont geen respect, wat kan ik doen?

* Ik wil mijn kind helpen bij huiswerk, maar hoe pak ik dit het best aan?

....