ONDERZOEK

Handelingsgericht onderzoek

Onderzoek in functie van plan van aanpak

Om een plan op maat af te stemmen op het unieke kind/gezin en om een efficiënte begeleiding mogelijk te maken, is het vaak aangewezen om onderzoek te doen. Dit kan de vorm aannemen van gesprekken, het afnemen van gestandaardiseerde tests, observaties, het verzamelen van informatie (school, andere hulpverleners) en vragenlijsten. Dit soort onderzoek met als doelstelling een aanpak op maat te voorzien, staat voor mij steeds voorop. Er worden geen diagnoses gesteld.

Handelingsgericht onderzoek is mogelijk voor alle kinderen tussen 6 en 18 jaar. Het afnemen van diagnostische tests is pas mogelijk vanaf de leeftijd van 6 jaar.

Het is mogelijk om onderzoek te doen naar onderstaande ontwikkelingsgebieden.


  • Intelligentie 
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Aandacht- en concentratie


In functie van jullie vragen en noden wordt er in samenspraak vastgelegd welke onderzoeken van belang zijn. Er wordt op maat bepaald wat er wordt onderzocht. Ik werk samen met externe hulpverleners om een multi-disciplinaire diagnostiek mogelijk te maken. Indien je dit wenst of indien ik dit aangewezen vind kan ik (mits jullie toestemming) ook steeds contact opnemen met de school of het CLB.


Vind je in bovenstaande lijst niet waar je naar op zoek bent? Neem dan gerust contact op via het contactformulier. Indien nodig verwijs ik je graag door naar de juiste persoon.