Huiswerkbegeleiding en leren leren

Huiswerkbegeleiding en leren leren


In Praktijk Sterkerwijs kan je terecht met alle vragen die je hebt rond het 'leren' van kinderen en jongeren.


Sommige kinderen hebben wat extra tijd en extra uitleg nodig om de leerstof te begrijpen en eigen te maken. Ik onderzoek waar het probleem zit, welke leer- en ontwikkelingsdoelen al dan niet zijn behaald en ga dan gericht aan de slag via een individueel handelingsplan. Het doel is steeds om de kinderen zo snel mogelijk zelf op weg te helpen zodat ze weer verder kunnen in hun leerontwikkeling.


Zowel aan ouders als aan kinderen/jongeren kan er begeleiding worden geboden op volgende vlakken: 

  • Kleuters: ontwikkelingsstimulering in functie van schoolrijpheid
  • Lagere school kinderen: huiswerkbegeleiding in lezen, spellen, rekenen en/of leren studeren
  • Secundair- en hoger onderwijs: Omgaan met leerstoornissen, studietechniektraining, studiebegeleiding in functie van de noden (Wiskunde, Latijn, Frans, Engels, Nederlands, Aardrijkskunde, Biologie, Geschiedenis, Fysica, Chemie, Gedrag- en cultuurwetenschappen).
  • Ouders: uitleg van bepaalde methodes, leren begeleiden van kinderen bij huiswerk, leren controleren,...

 

Voor alle leeftijden wordt er steeds zoveel mogelijk gewerkt aansluitend bij de eigen boeken en de leermethode die op hun school wordt gehanteerd. Regelmatig overleg met leerkrachten of de school is dan ook steeds mogelijk en aangewezen.

 

Truibroek

Truibroek 71/0099

3945 Ham

info@praktijksterkerwijs.be

0474/666.920

Praktijk Sterkerwijs 2018 | All Rights Reserved | Privacy- en cookieverklaring